Cerita lucu Bahasa Jawa

Cerita lucu Bahasa Jawa atau bisa disingkat Cerita lucu Jawa pasti jadi favorit buat pembaca yang memang berasal dari daerah Jawa. Keanekaragaman dialek membuat cerita lucu Bahasa Jawa jadi bermacam-macam, tinggal lihat saja daerah asalnya. Membaca Cerita lucu Bahasa Jawa seperti makan sayur asem, lezat dan gurih dan pastinya bikin happy karena bisa bikin ketawa.

Cerita lucu Bahasa Jawa mungkin kian populer ya karena banyaknya masyarakat dari wilayah Jawa yang tersebar di seantero Indonesia bahkan dunia. Meski lagi di tempat yang jauh dari kampung asal, kalau sudah baca cerita lucu Bahasa Jawa rasanya seperti pulang kampung. Cerita lucu bahasa Jawa juga bisa bikin kangen sama orang-orang di kampung.

 

cerita lucu bahasa jawa

 

cerita lucu bahasa jawa 1
inu (anak kota yang belum tau bahasa jawa halus secara benar)
suatu hari inu melancong ke kota kecil di jawa tengah, siang yang panas inu mencoba beli es cendol ke pedagang dipinggiran jalan

inu : bang es cendolnya satu dong,
tukang cendol : mpun telas den (sudah habis mas)
inu : yaeyalah pakai gelas dong bang, satu ya…
tukang cendol : mpun mboten enten den (sudah tidak ada mas *es cendolnya)
inu : yah pakai nanya segala, ya pakai santen lah bang,
tukang cendol : oh dasar wong gendeng! (oh dasar orang gila)
inu : wah bang gimana sih, masa mau pakai bandeng juga *bingung
tukang cendol : wong edan!
inu : yah, malah dikirain pesen degan!
(mas-mas samping inu lalu menjadi translator dadakan dan memberitahu inu apa arti perkataan tukang cendol tadi)

 

cerita lucu bahasa jawa 2
Sak suwene Mas Agung nduweni warung anyar, sakikine jarang dolan meneh ning warunge Gogon Joss.Mergo wis nduweni kesibukan pakaryan anyar.Nanging ewo semono, kadhang kolo Mas Agung yo isih kober nyempatke dolan ning warunge kancane siji iki, sak perlu ngraketake kekancan sing wis linaku mataun taun supoyo ora kepedhot talen.

Iku mau tujuan utomo, silaturahmi.Ananging sak benere Mas Agung kangen dolanan bethek – bethek’an meneh koyok mbiyen…

Mas Agung : Suwe aku ra ngambah jogan iki yo, Lek Gon?
Gogon Joss : Janur gunung, kadingaren dolan mrene…
Mas Agung : Ahh, mbok ojo ngono to, Lek Gon…awak’e dewe ki rak yo wis suwe kekancan to, mung mergo aku nduwe pakaryan anyar ae sing ndadekke jarang mrene, tapi sing penting awak’e dewe tetep isih kekancan, paseduluran,…
Gogon Joss : Iyo yo, ngono kok yo dilebokno ati to ndhe ndhe..
Mas Agung : Eh, Lek Gon…aku kangen bethek – bethek’an meneh yok…!!!
Gogon Joss : Wis tak betehek sak durunge
Mas Agung : hehe, Tau Aja Dikau…
Gogon Joss : Wis ndang langsung ae
Mas Agung : Okey, ning karo aku digawekke Es Teh to yow, tamu po ra?
Gogon Joss : Ee alah…yo wis kono, karo tak rungokke soko njero ki

Sinambi mlebu ngawekke es teh kanggo Mas Agung,
Mas Agung : Mlungker ijo, ndhase abang, mlakune mundur, ambune sengak – sengak wangi, opo hayo?
Gogon Joss : Wis jelas yen iku obat nyamuk…
Mas Agung : Wah kegampangen brarti, yo wis ganti iki ; lambe ketemu lambe, napas metu alon alon, mripate kiyer – kiyer, tangane grayah – grayah nggolek’i bolongan, kroso nikmat banget, kiro – kiro kuwi opo yo?
Gogon Joss : Angger Cah Nom ra kono ra kene, podho ae senengene saru -sarunan…
Mas Agung : Wah podho kancamu siji kae kowe ki kok, Lek Gon, Si Goro Goro, senengane buruk sangka
Gogon Joss : Lha nyatane, genah yo nyrempet nuk?
Mas Agung : Ora yo, ora saru iku…!!!
Gogon Joss : Lha opo wis njal?
Mas Agung : Mbok yo karo dipikir gene to, Lek ojo langsung patah semangat ngono.
Gogon Joss : Ah mboh,Gung…buntu pikirku
Mas Agung : Ra iso tenan ki, nyerah…?
Gogon Joss : Ra reti aku, mboh…opo jawabane sing bener?

Karo nyruput es teh Mas Agung mangsuli jawabane
Mas Agung : Wong lagi nyuling iku, Lek Gon..
Gogon Joss : ???!!!
Mas Agung : Halah ajek…mesthi senegane tandha tanya karo tandha penthung

— % —

 

cerita lucu bahasa jawa 3
Upacara Mantenan
Mas Agung bali soko dolan gone kancane, mampir ning warunge Gogon Joss.Dasare Mas Agung isih legan, ngepasi ora ono gawean, mesthi kerepe dolan – dolan marani kancane.Ngerti kancane siji iku lagi nglamun, Mas Agung banjur kewethon idene kanggo mbethek’i Gogon Joss koyok biasane

Mas Agung : Heh, Lek Gon…timbang nglamun iki aku nduwe bethke’an anyar meneh..
Gogon Joss : Opo meneh….
Mas Agung : Kowe ngerti karepe upacara temu manten kae, gene kok ndadak nganggo ditemukke barang?
Gogon Joss : opo yow…nganu, supayane mantene gathuk, lan temu rasane, nyawiji antarane lanang lan wadon..
Mas Agung : Wah, yo pinter jebule….!
Gogon Joss : Wong kene kok,…
Mas Agung : Lha iki terusane….manten kae kok ditimbang dipangku bapak’e, karepe piye iku njal?
Gogon Joss : karepe, manten iku podo abote, ora ono bedane anak’e karo mantune, ngono…
Mas Agung : We lha, isonan jebule…!!!
Gogon Joss : Lho piye to?ku kan wis tau nglakoni…nk kowe kan durung tau, mulane takon
Mas Agung : Ngece ik….
Gogon Joss : Wis takon opo meneh?
Mas Agung : Lha terus Kacar kucur kae opo maksude?
Gogon Joss : Wong lanang aweh guno, koyo nafkah marang wong wadon, biso ngayani, ngayomi lan ngayemi.
Mas Agung : Wah…jan pinter tenan kowe,Lek Gon….
Gogon Joss : Aku ki mboh kok….
Mas Agung : Iki sing terakhir, geneyo manten kok terus mangan sego punar?
Gogon Joss : Mantene kroso luwe, terus mangan, ha…ha..ha….
Mas Agung : Wooo….Iki jelas nk ngawur, kumat….
Gogon Joss : Mulakno ndang rabi, ora usah takon – takon wae
Mas Agung :He..he..he..!!!!!

 

cerita lucu bahasa jawa 4
Ono wong ndeso mlebu kutho, jenenge Pak Joko. Teko khuto Pak Joko bingung weruh bangunan gedhe-gedhe…
Pas ning ngarep BANK, Pak Joko moco tulisan OPEN… Pak Joko mikir, OPEN kok gedhe banget???? Terus rotine sepiro???? Ono BULE arep mlebu BANK kuwi, Pak Joko mbengok…..
“Mas ojo mlebu iku Open!!!!”, Bule tetep mlebu.
Ora suwe ono wong NEGRO metu, Pak Joko ngomong, “Lha dala…. Dikandani ojo mlebu OPEN kok ngengkel wae…, gosong tho awakmu…!!!”

 

cerita lucu bahasa jawa 5

Arep maring sawah Rikun pethukan karo Ratno

Rikun: Ngapa kowe esih esuk wis mlaku-mlaku karo kethek kucel?

Ratno: Ooo dasar picek, sik tek tuntun kiye jenenge wedhus duduk kethek!!

Rikun: Lah aku ora takon rika.. Sing tek takoni pancen weduse..

Ratno: Ooo awas kowe ya!

Bali kang sawah wong loro pethukan maning Ujuk-ujuk Ratno ngentut mak dut.. Rikun pecucuan..

Rikun: Kunyuk dobol.. Ngentut sembarangan! *Rikun arep semaput saking bacine.

Ratno: Siki kowe tek takoni, ngentut kuwe apik apa ora?

Rikun: Ya genah ora apik *karo nutupi irung

Ratno: Lah mulane tek buwang..

Rikun: Lah misale apik kepriwe?

Ratno: Lah mulane kowe tek wei..

Rikun: *mutah-mutah

 

cerita lucu bahasa jawa 6

Rikun tuku deterjen neng warunge Ratno

Ratno: Kun, dengaren kowe umbah-umbah dewek?

Rikun: Aku arep ngumbah kucing..

Ratno: Ora salah kuwe Kun? *Ratno bingung

Rikun: Iya soale kucingku akeh tumane..

Ratno: Lah ya bisa mati kucingmu Kun..

Rikun: Lah tangggaku wingi kaya kuwe kucinge ya ora papa. Kalem no..

Bar mbayar Rikun bali arep ngumbah kucing.

Ngesuke Rikun tuku rokok neng warunge Ratno

Ratno: Kun kepriwe kucinge ko?

Rikun: Genah mati koh..

Ratno: Lah kuwe.. Tek omongi ora percaya si ko, lah kucing dikumbah karo deterjen si nggo ngapa, mbok ana obat tuma. *sungune Ratno modod..

Rikun: Kucingku mati udu meri deterjene..

Ratno: Lah sih kenang ngapa??!!

 

Jadi tunggu apa lagi? Ayo baca deh Cerita lucu Bahasa Jawa atau bisa disingkat Cerita lucu Jawa dan setelah itu hubungi orang yang Anda kenal yang sama-sama mengerti Bahasa Jawa dan ceritakan kembali cerita lucu Bahasa Jawa yang Anda dapat dari blog ini. Jadi selain bikin ketawa juga bisa menyambung silaturahim kan?

halaman menarik lain yang lucu untuk anda :

kata lucu

cerita gokil lucu

cerita pendek lucu

cerita lucu manado