Puisi Bahasa Jawa

Yang orang Jawa wajib mampir di blog ini. Kenapa? Karena ada nih konten yang khusus berbahasa Jawa, yaitu puisi Jawa. Jarang sekali ya menemukan puisi Jawa tapi apa sih yang tidak ada di blog ini? Konten ini cocok juga buat yang punya gebetan orang Jawa tulen dan sedang mencari cara gimana supaya dia tambah tertarik sama kamu. Berikan salah satu puisi Jawa ini buat si dia, pasti dia akan senang.

jawa

Yang bukan orang Jawa bukan berarti gak boleh baca puisi Jawa ini. Justru orang yang luar Jawa bisa belajar Bahasa Jawa lewat puisi Jawa ini. Ato kamu yang lagi suka ngumpulin puisi aneka bahasa, nah cocok nih buat nambah koleksi puisi kamu. Walaupun dalam bahasa Jawa, puisi-puisi ini tetap memiliki kata bijak, dan juga  kata mutiara sebagai salah satu unsurnya. Silahkan dibaca dan dinikmati ya.

Mudah-mudahan kumpulan puisi Jawa ini bisa bermanfaat. Jika kamu mencari selain puisi Jawa, temukan yang kamu cari di blog ini. Masih banyak konten yang gak kalah seru dan menarik hanya buat kamu, jadi sering-sering mampir ke sini ya.

Said-Kalijaga, Langit-Donya

sapa kang ndeleng ing walike peteng
kuwi, sapa kang mencep lan krasa landep
ing ati kuwi, sapa kang ngibas-ngibasake kipas
hawane kaya lesus kang nrabas
anggonku napak tilasi: ati
mati, lan nguripi…
napas nepsu sun dadi kedung
kang mayekti ing sebarang werna
wernaning bumi, plung…
kaya swarane kodok kang nyemplung
ing leng-leng, luweng
kang wus dakdeleng, tur peteng
gung….
pedut kaya ndudut rasa, ing dada, marang swara
kang ngaruara ing pandosa
pandosaning donya
donya sun kang wus dakringkes ing pasemon-pasemon
: gurit
kang nyelurit marang kulit
rasa
duh,
wus dakkandut kanti iklas, swarnaning napas
kaya sukma kawekas, uga tilas
kang rinacik ing klaras-klaras kanyatan
jati, kang dadi dumadi
sun isih suwung!
nyengkuyung samubarang kang temlawung
kaya udan kang rinakit langit
dadi kaendahan, uga sengit
mung donga kang bisa dadi lapis-legite ati
kang angucap marang wijil sejati
kang mijil ing lati
hong wilaheng, sun isih aeng!
reronce ati iki saya suwe, saya ngawe-ngawe
marang marga kang durung kajaga
marang ati kang durung ngeli
ing kali-kali…
sun durung kalijaga
sun isih said kang lumaku ing dalan-dalan
pait, kebak dedemit
nuju dununge petit
; punjere langit

Isek Tresno Slilamu

Ko seberang laut kangenku

Numpak kapal perahu

Arep nang dermaga sliramu

Ndang Papak’en ta tunggu

Ta sawang laut biru

Seger rasa neng atiku

Mbayang-mbayangne sliramu

Nek ngguyu gawe kangenku

Isek kelingan pora karo aku

Sak suwene ora nang sandengku

Neng njero neng atiku

Sak tenane isek tresno sliramu

Jalma Mara, Jalma Mati

“Jagat iki ana, ana kang jaga!”
aku isih eling marang kandhamu, tatkalane lemah dadi kawah
ing antarane porong-tanggulangin
banjur krasa ana kang gosong ing batin
batin panguripku, ngegirisi marang daya lantipku
kaya gosonge areng klapa kang wus ilang wawa
kaya jasad kang limpad kelangan nyawa…
awakmu banjur nyuwun, nyadong
marang langit: kaya nyadonge godong
kang wus kawus saka udan lan panas
“duh, kakang kawah, duh adi ari-ari, getih, puser
punjer awakku….”
kabeh krasa bali marang jati, kang kababar ing diri
kaya dununge: pati urip bandan segara lungguh
duh, sampyuh ati lan pikiranku
ing telenge rasa,
aku banjur ndodog anane uni, kang bisa dadi basa
kang netepi janji marang margi kang wus dadi
crita kang kaserat ing lontar-lontar kuno
“ana suluh kang kasebut nuh, kang wus nabuh warta
ing kitab-kitab tuwa
: bandang iku ora mung amerga udan
nanging uga saka kanyatan
kang dadi lelabuhan, jerone pager lan punjer”
“ana uga crita kang wus dadi dawa
saka lambe-lambe tuwa
kang sinebut baru klinting, rawa pening
nggon dununge ngening
kang dadi pepepiling
marang desa-desa ing kiwo-tengene Siring”
Wus dadi nujum, kandhamu, ana wektu kang bakal bali
marang latu, senajanta watu tetep kasebut watu
Wus dadi jangka, kandamu, ana cuwilan wektu kang bakal bali
marang saiki,
senajanta nganggo cara kang wus kaanggep ora ana
nganggo basa kang wus kaanggep mati
ing bumi
: jalma mara, jalma mati!